image banner
Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030
Số ký hiệu văn bản 128/KH-UBND
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực 20/06/2023
Trích yếu nội dung Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm