image banner
Cài đặt ứng dụng DAKNONG-C và đăng ký tài khoản sử dụng trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC)
Số ký hiệu văn bản 671/UBND-VHTT
Ngày ban hành 19/06/2023
Ngày hiệu lực 19/06/2023
Trích yếu nội dung Cài đặt ứng dụng DAKNONG-C và đăng ký tài khoản sử dụng trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm