image banner
BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NGÀY 20.5.2023
Số ký hiệu văn bản 313/BC-BCĐ
Ngày ban hành 19/06/2023
Ngày hiệu lực 19/06/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NGÀY 20.5.2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm